Izaberite stranicu

Prilikom registrovanja u Apr-u svako je dužan da navede „šifru delatnosti“ . Te šifre opisuju i bliže odredjuju čime ćete se baviti,šta je okvir vaše odgovornosti itd. Neke šifre imaju i podšifre da još detaljnije to opišu.

Zamislite situaciju: reši neko tamo-da MAMA dobije svoju šifru delatnosti. Recimo neka bude 1/1001.

To je mama jednog deteta. Kad dobije drugo,uradi preregistraciju na 1/1002. Pa 1/1003…i tako za svako naredno dete. Samo dodaje šifre. A ako u startu dobije blizance,to je šifra 2/1001…itd.

Ako je mama koja usvaja dete (i to je mama,da!) ili hraniteljska porodica,to ide druga šifra. Obeležićemo slovima radi lakšeg praćenja U/1001,U/1002….ili H/1001,H/1002…itd.

Tetka kao posebna kategorija ili druga mama T/1001

Teba dodati opis…svake šifre…ili ne treba?! Da li MAMA mora da se definiše,da li je roditi,usvojiti,podići dete druge mame kalup ? Da li MAMA nije mama ako ne ispuni stavke iz opisa delatnosti? Ko to odredjuje? Ko će joj dati pravo a ko ga oduzeti? Mnogo pipavo…ne fer,ne korektno,ne moguće/nemoguće!

Čestitam ti na…

Drage moje,ako ste mama,budite to celim srcem,svakim danom dok živite,dišete,dodjite,hranite,brinete,vidjate,ne vidjate,radite,čekate,hranite,kupate,oblačite,češljate,grdite,rešite,pevate,igrate se,podučavate,razmazite,mazite,ispraćate,podržavate,kritikujete,ohrabrujete…i još sve ono što radite jer želite,hoćete,morate,ne morate,baš hoćete i baš nećete,u inat svima ovako ili onako,u čast ovome ili onome,sebi ili drugima.

Mame su zakon! Da vam kažem- i vi mame-koje niste mogle da rodite svoje dete- vi izaberite neku od uloga koja vam prija. Koju ćete obavljati svim srcem. Jer MAMA nije isto što i mama,ali zar je bitno?! Tada ćete opet nekome biti mame,jer nije mama samo da rodi i da svoju „šifru delatnosti“ ne menja. Mama je izbor,uloga,dužnost,mama je mama.

Mami za …

Čija god,kako god,kad god.

Mama mamama

Hyppo beba